Sports News

“น้องราง ราง” หุ่นยนต์ยิ้มแย้ม ชนะเลิศมาสคอต “ใบอนุญาตขนส่งทางราง”

0 0
Read Time:2 Minute, 17 Second

กรมการขนส่งทางราง (ขร.) แจ้งว่า ขณะนี้ ขร. ได้ตัดสินการประกวดออกแบบมาสคอตและตราสัญลักษณ์ (MASCOT & LOGO CONTEST) ในหัวข้อ “การออกใบอนุญาตด้านการขนส่งทางรางผ่านระบบดิจิทัล (e-License R)” แล้ว โดยผู้ที่ชนะการประกวดออกแบบมาสคอต (Mascot) รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายนพดล อนันต์ถาวร ชื่อผลงาน “น้องราง ราง” รับเงินรางวัล 50,000 บาท รองชนะเลิศ อันดับ 1 นายภควัต ศรีแม้นม่วง ชื่อผลงาน “Logo DRT” รับเงินรางวัล 30,000 บาท คำพูดจาก ทดลองสล็อต ใหม่ล่าสุด

รองชนะเลิศ อันดับ 2 นายรัฐชาวิชญ์ วงศ์วราธิป ชื่อผลงาน “น้องราง”  รับเงินรางวัล 10,000 บาท และผู้ที่ชนะการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) ชนะเลิศ ได้แก่ นายกรกต ชัยยนต์ ชื่อผลงาน “e-License R Fast Smart Service” รับเงินรางวัล 20,000 บาท อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการตัดสินฯ มีความเห็นในแต่ละรางวัล ดังนี้รางวัลชนะเลิศ ผลงาน “น้องราง ราง” เป็นผลงานที่ลงตัวทั้งการออกแบบ แนวคิด และการนำไปใช้จริง การใช้มาสคอตเป็นหุ่นยนต์ยิ้มแย้ม และมีสัญลักษณ์ของรถจักร และราง สามารถสื่อถึงความเป็นมิตรไปพร้อมๆ กับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการขนส่งทางราง และโครงสร้างของ Mascot มีความเป็นสากล ทันสมัย น่าสนใจต่อการสร้างความจดจำต่อการขนส่งทางรางได้อย่างดี

รองชนะเลิศ อันดับ 1 ผลงาน “Logo DRT” มาสคอตรูปนกเหยี่ยว สะท้อนถึงการเดินทาง การเคลื่อนตัวที่รวดเร็ว มีมุมมองที่กว้างไกล งานออกแบบน่าสนใจ แนวคิดที่แตกต่างและมีเอกลักษณ์ที่ดี ส่วนรองชนะเลิศ อันดับ 2 ผลงาน “น้องราง” ผลงานมีความสดใส มีการออกแบบให้ใบหน้าแสดงเป็นแบบรถไฟฟ้า ทำให้ทราบทันทีในความหมายที่ต้องการสื่อ รูปทรงเป็นผู้คนปกติ จึงทำให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับเป้าหมาย ผนวกกับการสอดแทรกความเป็นไทย ทำให้มีเสน่ห์ และรางวัลชนะเลิศ ผลงาน “e-License R Fast Smart Service” เป็นผลงานที่รูปทรงได้ออกแบบอย่างเรียบโก้ สื่อความหมายได้ดี สอดแทรกความหมายของการขนส่งทางรางที่ชัดเจน การจัดวางองค์ประกอบทำให้เห็นถึงการขับเคลื่อน มีความเคลื่อนไหว ไม่หยุดนิ่ง คงข้อความได้ครบถ้วน นำไปใช้งานได้ง่าย ใช้ได้นาน จดจำง่าย ใช้กับงานได้ทุกประเภทคำพูดจาก ทดลองปั่นสล็อต

สำหรับการประกวดดังกล่าว เพื่อสร้างการรับรู้ การจดจำ และความเข้าใจในการดำเนินงานด้านการออกใบอนุญาตด้านการขนส่งทางรางผ่านระบบดิจิทัลของ ขร. ซึ่งการออกใบอนุญาตด้านการขนส่งทางรางผ่านระบบดิจิทัล จะมีส่วนช่วยให้ประชาชนได้รับการบริการที่ดีมีมาตรฐาน สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และสร้างเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนต่อระบบขนส่งทางราง ด้วยการสื่อสารผ่านทางการออกแบบมาสคอต และตราสัญลักษณ์ ทั้งนี้ ในการพิจารณาผลงานที่เข้าร่วมประกวดนั้น ได้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญด้านสื่อสารมวลชนมาร่วมตัดสิน โดยผู้สนใจสามารถติดตามรับชมผลงานได้ที่ เว็บไซต์ www.drt.go.th หรือ www.facebook.com/DRT.OfficialFanpage

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %