Sports News

วันวิสาขบูชา 2567 – รวมวัด “เวียนเทียนด้วยต้นไม้” ทั่วไทย

0 0
Read Time:5 Minute, 19 Second

“วันวิสาขบูชา” นอกจากจะเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาแล้ว ยังเป็น “วันต้นไม้แห่งชาติ” ด้วย

แต่นอกจากการถือศีล ฟังธรรม ยังมีอีกกิจกรรมหนึ่งที่อยากชวนทุกคนให้มาร่วมทำกันในวันพระใหญนี้ เพราะไม่เพียงได้แค่บุญ ยังรักษ์โลกได้อีกด้วยคือ “การเวียนเทียนด้วยต้นไม้”

วันนี้ทีมข่าวพีพีทีวีจึงขออาสารวบรวมวัดที่เปิดให้เวียนเทียนด้วยต้นไม้มาฝากทุกคนกัน!

เวียนเทียนด้วยต้นไม้คืออะไร

การเวียนเทียนด้วยต้นไม้ คือการร่วมนำกล้าไม้ มาตั้งจิตอธิษฐานถือเดินเวียนรอบอุโบสถ 3 รอบเช่นเดียวกับการเวียนเทียน เพียงแต่เปลี่ยนธูปเทียนในมือมาเป็นต้นกล้าไม้

ความสำคัญของการเวียนเทียนด้วยต้นไม้

 • นำกลับไปปลูกที่บ้านเพื่อเป็นต้นบุญอันเป็นสิริมงคล
 • นำไปบริจาคปลูกต่อยังวัดสาขา สถานปฏิบัติธรรมในต่างจังหวัด
 • เพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในประเทศ
 • ตัวช่วยลดฝุ่น PM 2.5

รวมวัดเปิดให้เวียนเทียนด้วยต้นไม้

กทม.-ปริมณฑล

 • วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหารกรุงเทพฯ
 • วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหารกรุงเทพฯ
 • วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหารกรุงเทพฯ
 • วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหารกรุงเทพฯ
 • วัดประยุรวงศาวาส วรวิหารกรุงเทพฯ
 • วัดปากน้ำ ภาษีเจริญกรุงเทพฯ
 • วัดสุทธิวรารามกรุงเทพฯ
 • วัดหงส์รัตนาราม ราชวรวิหารกรุงเทพฯ
 • วัดนางชีโชติการามกรุงเทพฯ
 • วัดสามพระยากรุงเทพฯ
 • วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหารกรุงเทพฯ
 • วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษกกรุงเทพฯ
 • วัดทองสุทธารามกรุงเทพฯ
 • วัดสุทธาโภชน์กรุงเทพฯ
 • วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิตกรุงเทพฯ
 • วัดสาครสุ่นประชาสรรค์กรุงเทพฯ
 • วัดลาดปลาเค้ากรุงเทพฯ
 • วัดดีดวดกรุงเทพฯ
 • สวนโมกข์กรุงเทพ
 • ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยกรุงเทพฯ
 • วัดสวนแก้วนนทบุรี
 • วัดสังฆทานนนทบุรี
 • วัดกกปทุมธานี
 • สถานปฏิบัติธรรมกัลยาณกิตติคุณ(สาขาวัดศรีชมพู) ปทุมธานี
 • วัดปัญญานันทารามปทุมธานี
 • วัดจากแดงสมุทรปราการ
 • วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตีสมุทรปราการ

คำพูดจาก สล็อตเว็บตรง

ภาคกลาง-ภาคตะวันออก

 • วัดญาณเวศกวันนครปฐม
 • วัดปทุมทองสุทธารามนครปฐม
 • พุทธมณฑลนครปฐม
 • วัดมหาสวัสดิ์นาคพุฒารามนครปฐม
 • พุทธสถานลพบุรีศรีสุวรรณภูมิลพบุรี
 • วัดตาลเอนอ.บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา
 • วัดนางเล่วอ.ไชโย อ่างทอง
 • วัดกลางอำเภอบางปลาม้า สุพรรณบุรี
 • วัดห้วยหินดำหมู่ที่ 6 ตำบลวังยาว อำเภอด่านช้าง สุพรรณบุรี
 • วัดสามพวงตำบลศรีคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย
 • วัดบ้านห้วยใหญ่ตำบลนาป่า อำเภอเมือง เพชรบูรณ์
 • วัดนาพอสองตำบลน้ำหนาว เพชรบูรณ์
 • วัดทุ่งเหียงต.ท่ากระดาน ฉะเชิงเทรา
 • วัดป่าทุ่งวัวต.ทุ่งพระยา ฉะเชิงเทรา
 • วัดหนองย่ากล่อมต.ทุ่งพระยา อ.สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา
 • วัดวังเย็นต.วังเย็น อ.แปลงยาว ฉะเชิงเทรา
 • วัดด่านเงินต.แปลงยาว ฉะเชิงเทรา
 • วัดไทรทองต.วังเย็น ฉะเชิงเทรา
 • วัดโกรกแก้ววงศ์พระจันทร์ต.หนองไม้แก่น ฉะเชิงเทรา
 • สถานปฏิบัติธรรมบ้านธรรมบางคล้าต.ปากน้ำ ฉะเชิงเทรา
 • วัดทางข้ามน้อยต.หัวไทร ฉะเชิงเทรา
 • วัดหนองเสือต.เกาะขนุน ฉะเชิงเทรา
 • วัดเทพประทานตำบลคลองตะเกรา ฉะเชิงเทรา
 • .วัดเขาพัง ตำบลห้วยทับมอญ ระยอง
 • วัดคลองน้ำเย็นต.พวา อ.แก่งหางแมว จันทบุรี
 • วัดเขารุ่งโรจน์หมู่ 18 ตำบลขุนซ่อง จันทบุรี
 • วัดคลองครกตำบลคลองครก จันทบุรี
 • วัดโพธิ์ลังกาตำบลนายายอาม จันทบุรี
 • วัดบ่อไร่ตำบลบ่อพลอย จังหวัดตราด
 • วัดห้วยกบหมู่ 4 ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี กาญจนบุรี
 • วัดไทรโยคใหญ่กาญจนบุรี
 • วัดห้วยม่วงตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง ราชบุรี

ภาคเหนือ

 • ลานธรรมพระเจ้าทันใจม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนาฯ เชียงราย
 • วัดพระธาตุเจ้าหลวงเทิง(ม่อนปู่เมา) อ.เทิง เชียงราย
 • วัดพุทธอุทยานดอยอินทรีย์ตำบลดอยฮาง อำเภอเมืองเชียงราย เชียงราย
 • วัดป่าดาราภิรมย์ เชียงใหม่

ภาคอีสาน

 • วัดป่าสุคะโตอ.แก้งคร้อ ชัยภูมิ
 • วัดป่ามหาวันอ.ภูเขียว ชัยภูมิ
 • วัดภูเขาทองอ.แก้งคร้อ ชัยภูมิ
 • วัดไทรทองอ.แก้งคร้อ ชัยภูมิ
 • วัดอรุณคงคาวนารามอ.แก้งคร้อ ชัยภูมิ
 • วัดดาวเรืองอ.เมือง ชัยภูมิ
 • วัดห้วยทรายทองอ.แก้งคร้อ ชัยภูมิ
 • วัดโปร่งช้างอ.แก้งคร้อ ชัยภูมิ
 • วัดศรีชมพูต.หนองแวง อ.หนองบัวแดง ชัยภูมิ
 • วัดพระธาตุชัยภูมิชัยภูมิ
 • วัดรังษีต.นาฝาย อ.เมือง ชัยภูมิ
 • วัดโพธิสัตว์ต.โคกกุง อ.แก้งคร้อ
 • วัดศรีบูรพาอ.แก้งคร้อ
 • ศูนย์ปฏิบัติธรรมตำบลดู่ลาดอ.มูลทราย
 • วัดบ้านกุดแดงต.นาโส่ อ.กุดชุม ยโสธร
 • วัดศรีปรางค์กู่ต.พิมายเหนือ อ.ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ
 • วัดระกาต.พิมาย อ.ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ
 • วัดอัมพวัน(วัดบ้านโคกสูง) ต.โพธิ์ศรี อ..ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ
 • วัดปรางค์กู่ต.กู่ ศรีสะเกษ
 • วัดบ้านไฮต.พิมายเหนือ อ.ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ
 • วัดแซร์ไปรใต้หมู่ที่ 8 ตำบลไพรพัฒนา อำเภอภูสิงห์ ศรีสะเกษ
 • วัดบ้านขะยูงหมู่ที่ 10 ตำบลห้วยตามอญ อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ
 • วัดบ้านแซร์สะโบว์หมู่ที่ 6 ตำบลดงรัก อำเภอภูสิงห์ ศรีสะเกษ
 • วัดท่าประชุมบ้านดอนดู่ ต. หนองบัว อคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง. บ้านฝาง ขอนแก่น
 • วัดแสงอุดมสิทธิราษฎร์อ.ชนบท ขอนแก่น
 • วัดป่าบ้านชำปะโตหมู่ที่ 3 ตำบลอาโพน อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์
 • วัดแก้วมณี(บ้านบักจรัง) หมู่ที่ ๒ ตำบลกาบเชิง อำเภอกาบเชิง สุรินทร์
 • วัดสุภากรณ์นิคมธรรมารามตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย มุกดาหาร
 • วัดบ้านซะซอมหมู่ที่ 7 ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม อุบลราชธานี
 • วัดบ้านป่าเตี้ยหมู่ที่ 3 ตำบลโพนงาม อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

ภาคใต้

 • วัดห้วยยางตำบลห้วยยาง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 • วัดแก่งกระจานเพชรบุรี
 • วัดธัญญารามอำเภอพนม สุราษฎร์ธานี
 • วัดคลองสระอำเภอกาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
 • วัดคงคาล้อมอำเภอกาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
 • วัดท่าพญาต.ท่าพญา อ.ปะเหลียน ตรัง
 • สำนักแม่ชีไทยวิมุตตินันทาอาศรม สงขลา
 • วัดเลียบบ่อยาง สงขลา

ทั้งนี้สำหรับชาวกรุงเทพมหานครที่ร่วมไปเวียนเทียนด้วยต้นไม้ อย่าลืมลงทะเบียนต้นไม่ที่ปลูกในโครงการ “ปลูกต้นไม้ล้านต้น” กันด้วยนะ!

ขอบคุณข้อมูลจาก : เฟซบุ๊กปลูกต้นไม้ปลูกธรรมะ

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %