เล่น เกม อะไร ได้ ตัง จริง -xo wallet สล็อต ออโต้

Sports News

“น้องราง ราง” หุ่นยนต์ยิ้มแย้ม ชนะเลิศมาสคอต “ใบอนุญาตขนส่งทางราง”

กรมการขนส่งทางราง (ขร.) แจ้งว่า ขณะนี้ ขร. ได้ตัดสินการประกวดออกแบบมาสคอตและตราสัญลักษณ์ (MASCOT & LOGO CONTEST) ในหัวข้อ “การออกใบอนุญาตด้านการขนส่งทางรางผ่านระบบดิจิทัล (e-License R)” แล้ว โดยผู้ที่ชนะการประกวดออกแบบมาสคอต (Mascot) รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายนพดล อนันต์ถาวร ชื่อผลงาน “น้องราง ราง” รับ…